Kupakői paprika

Kupakői históriák

2020. júl 04.

A pozsonyi csata

írta: Cabe Ferrant
A pozsonyi csata

_schlacht_bei_pressburg.jpgTöbb, mint ezeregyszáz esztendővel ezelőtt, 907-ben, valamikor, a július 4. és 7. közé tehető időben a mai Pozsony környékén egy nagy és jelentőségteljes ütközetet vívtak meg eleink a Keleti Frank Királyságból érkező hadakkal.

Csak a pontosítás kedvéért, hogy ki is volt az ellenség: a Keleti Frank Királyság egyike volt a felbomló Frank Birodalom három utódállamának, a Középső Frank Királyság és a Nyugati Frank Királyság mellett. Ez az államalakulat a Német-római Birodalom és a mai Németország „előfutára” volt a korai középkorban, IV. - avagy: Gyermek – Lajos uralkodása idején.

Lajos mindössze hét esztendős volt, amikor Forchheimben királlyá koronázták, joggal illette meg a „Gyermek” előnév. A csata idejében ...

Tovább Szólj hozzá

Fősodor Kupalői históriák Tán történelem

2020. jún 29.

A déli harangszó története

írta: Cabe Ferrant
A déli harangszó története

lotz-tripti.jpgA déli harangszó eredete a magyar történelem egyik fontos eseményéhez, Nándorfehérvár ostromához kapcsolódik. Nem pedig az ostromot követő fényes magyar diadalhoz. De hogyan is történt?

Az utolsó bizánci császár, XI. Kónsztantinosz bizánci császár 1452 decemberében segélykérő levelet írt IV. Miklós pápának, azonban az akkoriban befejeződő százéves háború, a németek széttagoltsága, a Magyar Királyság 1448-as rigómezei veresége - nem tette lehetővé egy komoly európai keresztes haderő megszervezését. 1453. május 29-én pedig Konstantinápoly is az oszmánok kezére került. Konstantinápoly eleste után a kérdés az volt, hogy a jövőben a kereszt vagy a félhold uralja-e majd Európát. Két esztendővel később, 1455. június ...

Tovább Szólj hozzá

Fősodor Kupalői históriák Tán történelem

2020. jún 28.

Merénylet Szarajevóban

írta: Cabe Ferrant
Merénylet Szarajevóban

_szarajevo9.jpg1914. június 28-án Gavrilo Principnek sikerült megvalósítani minden terrorista álmát. Sikerült egy merénylettel - mindössze két pisztolylövést leadva - akkora zűrt kevernie, hogy világháború lett az ügyből.

De vegyük sorra az eseményeket.

Ferenc József már 1913-ban megparancsolta Ferenc Ferdinánd trónörökösnek, hogy látogasson el a következő év júniusában, Boszniában rendezendő hadgyakorlatra. Az öreg császárnak meg nem nagyon lehetett ellent mondani… Különösen Ferenc Ferdinándnak nem, aki már amúgy is Ferenc Jóska „bögyében volt”, Chotek Zsófiával kötött – az udvar szempontjai szerint – rangon alulinak minősülő házassága miatt.

A trónörököst ugyan többen is megpróbálták lebeszélni az útról, ...

Tovább Szólj hozzá

Fősodor Kupalői históriák Tán történelem

2020. jún 28.

Az 1763-as komáromi földrengés

írta: Cabe Ferrant
Az 1763-as komáromi földrengés

komarom1763.jpg1763. június 28-án Komárom alatt megmozdult a föld. Talán ez volt a valaha tapasztalt, legnagyobb erősségű – a becslések szerint, a Richter-skálán 6,3-asnak megfelelő - földmozgás a mai Magyarország területén. A rengést még Drezdában és Lipcsében is érzékelték.

„A rengésnek 63 halálos áldozata volt, több mint 120-an megsebesültek, és Komárom épületeinek harmada elpusztult – összedőlt 7 templom és 279 épület, részben összedőlt további 353 épület, azaz komoly sérülést szenvedett a város épületeinek 54%-a, míg csak 9%-a maradt sértetlen. A rengés után Mária Terézia összeíratta a károkat, a rengés erősségére ezekből a leírásokból lehet következtetni. A legnagyobb pusztítás a Duna bal partján következett be, de ...

Tovább Szólj hozzá

Fősodor Kupalői históriák Tán történelem

2020. jún 27.

Szent László, a lovagkirály

írta: Cabe Ferrant
Szent László, a lovagkirály

szlaszlocsata.jpgJúnius 27. Szent László király napja, aki a magyar királyok sorában elsőként viselte ezt a nevet. De hívták még Lovagkirálynak, Isten atlétájának, Isten bajnokának is.  A források úgy tartják, 1046 környékén született, talán éppen június 27-én. Alakjáról legalább annyi legenda szól, mint ahány történelmi tényt ismerünk. Az viszont biztos, hogy 1192 június 27-én avatták szentté Váradon.

Már a születése is regébe illő. Apja, Béla herceg – a későbbi I. Béla királyunk – valószínűleg Vazul fia volt, bár néhány krónika Szár Lászlót jelöli meg atyjaként. Bélának testvéreivel – Endrével és Leventével – külhonba kellett menekülni a hazai trónvillongások miatt. A hercegek Csehországban találtak menedéket, ahol ...

Tovább Szólj hozzá

Fősodor Kupalői históriák Tán történelem

2020. jún 26.

Kassa bombázása

írta: Cabe Ferrant
Kassa bombázása

_kassabomb.jpg1941. június 26-án 13.08 perckor bombatámadás érte Kassát. Az akkor már ismét Magyarországhoz tartozó városra 29 darab bomba hullott – olyan jó százkilósak – egy további pedig a közeli Enyicke határában csapódott be.

A támadásnak 32 halálos áldozata volt és mintegy nyolcvanan sebesültek meg, az anyagi kár is jelentős volt, körülbelül hárommillió pengőre rúgott. Nagyjából ennyi, amit biztosan lehet tudni az akkori eseményekről. Nem csak így utólag, akkoriban se nagyon tudtak többet.

A támadók üldözésére induló magyar gépek nem voltak képesek tartani a lépést a jóval korszerűbb repülőkön menekülőkkel. A kétfedelű nyitott kabinos gépekkel ezer méternél jobban meg sem tudták közelíteni őket. A megfigyelések ...

Tovább Szólj hozzá

Fősodor Kupalői históriák Tán történelem

2020. jún 21.

A zajkányi diadal. És a Hunyadi-emlékmű sorsa…

írta: Cabe Ferrant
A zajkányi diadal. És a Hunyadi-emlékmű sorsa…

hunyadi-zajkany.jpgErdélyben is történnek csodák… A zajkányi csata emlékművét 1992. június 22-én erőgépek segítségével döntötték le „ismeretlen tettesek”. Az ügyben indított vizsgálat eredménytelenül zárult. Az emlékmű négy méteres, buzogány formájú vasoszlopa szőrén-szálán eltűnt. Nem is került elő, csak egy esztendő múltán, mikor a közeli osztrói tóban belebotlott valaki a vízbe süllyesztett oszlopba.

Innen – kiemelése után – a várhelyi múzeumba szállították. A múzeumból - nagy valószínűséggel immár végleg - 1994 novemberében kélt lába. A tettes – vagy tettesek – azóta is ismeretlenek… Külön érdekessége az ügynek, hogy a helyi rendőrség, a múzeum közvetlen szomszédságában van…

De miféle emlékmű volt ...

Tovább Szólj hozzá

Fősodor Kupalői históriák Tán történelem

2020. jún 20.

A háromszor ostromlott Sziszek

írta: Cabe Ferrant
A háromszor ostromlott Sziszek

_nfm588.jpgA 16. század második felében élt Telli Hasszán boszniai pasának volt egy érdekes hobbija. Be akarta venni Sziszek várát. Szorgalmas és kitartó ember lehetett, mert évente újra és újra próbálkozott, így 1591-ben, 1592-ben és végül 1593-ban is. Ez utóbbi lett a veszte, 1593. június 22-én nem csak nagyratörő terveitől kellett megválnia a sziszeki csatában, de az életétől is. Csekély vigasz lehetett számára, hogy Mohamed Paradicsomában elmondhatta magáról: ő tette a legtöbbet a hosszú, avagy más néven: tizenöt éves háború kitöréséért.

Sziszek Zágrábtól légvonalban 48 kilométerre délkeletre a Száva, a Kulpa és az Odra folyók találkozásánál, a Pannon síkság egy termékeny, de gyakran mocsaras területén fekszik. Azokban az ...

Tovább Szólj hozzá

Fősodor Kupalői históriák Tán történelem

2020. jún 19.

A catalaunumi csata – kelet harca a nyugat ellen

írta: Cabe Ferrant
A catalaunumi csata – kelet harca a nyugat ellen

_cata.jpgAz Úr 451. évének tavaszán erősen rájárt a rúd Galliára. Attila, hun seregeivel és a vele szövetségi vagy éppen vazallusi viszonyban álló germán népek segédcsapataival hadjáratra indult. Nem ok nélkül. A Keletrómai Birodalom új császára, Marcianus megszüntette az 443-tól fizetett évi adó folyósítását…

Már most, amióta világ a világ – és mióta az adófizetést „feltalálták” – az adózás kedvezményezettje erősen neheztelni szokott azért, ha nem érkezett meg időben jogos – vagy annak vélt, de mindenképpen: kialkudott – járandósága. Attila sem tett másként, megindult jussát „behajtani”. Hogy a Nyugatrómai Birodalom se maradjon ki az ügyből, Honoria társcsászárnő III. Valentinianus császár nővére, gyűrűt ...

Tovább Szólj hozzá

Fősodor Kupalői históriák Tán történelem

2020. jún 17.

A dolhai csata

írta: Cabe Ferrant
A dolhai csata

dolha-2.jpg1703. június 7-én vívták a Rákóczi-szabadságharc első csatáját a Kárpátokban fekvő Dolha közelében. Az akkor még „labanc-hiten” lévő Károlyi Sándor itt lepte meg a gyanútlanul táborozó kurucokat nyolc század katonával és egy század vasas némettel.

A császári hatalom elleni felkelés gondolata már régen érlelődött, de minden felkelés élére – már ha el akarnak érni vele valamit –vezető kell. Olyan, akit nem csak a jobbágyok, a kisnemesek, de a nagyobb urak is követnek a hadba. A török földön bujdosó Thököly Imre meg tán már túl öreg ahhoz, hogy az élükre álljon - valahogy így okoskodhatott Esze Tamás, mikor a Lengyelországba menekült II. Rákóczi Ferencet javasolta vezérnek.

A bujdosók tanácskozásaik után két ...

Tovább Szólj hozzá

Fősodor Kupalői históriák Tán történelem