Kupakői paprika

Kupakői históriák

2017. dec 30.

És újra Árpád vére uralkodott Magyarhonban...

írta: Cabe Ferrant
És újra Árpád vére uralkodott Magyarhonban...

Mikor I. (Szent) István Vazult, az unokatestvérét, aki fellázadt ellene, megvakíttatta, s a fülébe forró ólmot öntetett, igen kevesen fogadtak volna arra, hogy Vazul utódai még századokon át ülnek majd a magyar trónon. Ez a kedves középkori szokás – vakítás, forró ólom - azt a célt szolgálta, hogy…

Tovább Szólj hozzá

Fősodor Kupalői históriák Tán történelem

2017. dec 29.

IV. Károly, az utolsó magyar király

írta: Cabe Ferrant
IV. Károly, az utolsó magyar király

IV. Károlyt, az utolsó magyar királyt, 101 esztendeje, 1916. december 30-án koronázták meg Budapesten, a Mátyás-templomban. Ő volt az első Habsburg uralkodó, akinek megkoronázásakor a magyar himnuszt énekelték, nem az osztrákot. Feleségét, Zita királynét vele egy időben koronázták magyar…

Tovább Szólj hozzá

Fősodor Kupalői históriák Tán történelem

2017. dec 28.

Kolozsvár fekete karácsonya

írta: Cabe Ferrant
Kolozsvár fekete karácsonya

„Gyászos nap mindörökre Kolozsvár életében. Rablók módjára jöttek, félve, tapogatózva, hogy nincsenek-e benn a székelyek? Rongyosak, mocskosak voltak (…) Sok szalmakalapos, mezítlábas és bocskoros ember. Gherescu tábornok kezében nádbot, tisztjei kifestett képűek. A seregnek alig van fegyvere, négy…

Tovább Szólj hozzá

Fősodor Kupalői históriák Tán történelem

2017. dec 27.

A Mennydörgés Kapuja

írta: Cabe Ferrant
A Mennydörgés Kapuja

Volt még egy nándorfehérvári diadal. Nem kisebb, mint az 1456-os. De, ki tudja miért, alig emlegetik… Pedig 1440-ben is egy szultán indult meg Magyarország déli kapuja – a Mennydörgés Kapuja – ellen seregével, hogy aztán véres fejjel fusson meg a bevehetetlen falak alól. Az 1440-es esztendő…

Tovább Szólj hozzá

Fősodor Kupalői históriák Tán történelem

2017. dec 23.

Az utolsó osztrák-török háború „nagy csatája"

írta: Cabe Ferrant
Az utolsó osztrák-török háború „nagy csatája"

Mi kellett a 18. század végén egy jó kis háborúhoz? Egy becsvágyó török szultán, egy sértett cárnő, no meg egy kalapos király.  Abban az időben az oszmán birodalom dicsősége erősen leszállóágba került. Európai területei jórészét elveszítette. Ha valamelyik ambiciózusan múltba révedő szultánnak…

Tovább Szólj hozzá

Fősodor Kupalői históriák Tán történelem

2017. dec 23.

A bíboros karácsonya

írta: Cabe Ferrant
A bíboros karácsonya

1948, december 26-án, kedves karácsonyi ajándék gyanánt a magyar katolikusoknak, az egyháznak, és nem utolsósorban, magának a bíborosnak, az ÁVH letartóztatta Mindszenty József esztergomi érseket, Magyarország hercegprímását. Az érseknek - mondhatni -, már praxisa volt az ilyesmiben, a hajdani…

Tovább Szólj hozzá

Fősodor Kupalői históriák Tán történelem

2017. dec 22.

Az elátkozott Habsburgok

írta: Cabe Ferrant
Az elátkozott Habsburgok

"Az ég és pokol pusztítsa el boldogságát! Minden nemzetsége vesszen ki a föld színéről! Őt magát azokban verje meg az Isten, akik legközelebb állnak szívéhez! Az élete csak rombolás legyen, s a gyermekei nyomorultul pusztuljanak el!" - hangzott el a szörnyű átok, melyet Ferenc Józsefre mondtak ki,…

Tovább Szólj hozzá

Fősodor Kupalői históriák Tán történelem

2017. dec 19.

A ruszkabányai vesszőzés

írta: Cabe Ferrant
A ruszkabányai vesszőzés

"Ti, nyelvre és szokásokra nézve nagy részben németek ismét részt vettetek azon törekvésben, mellyel egy istentelen szájhős egy magyar köztársaság ábrándos épületén munkált." - írta csalódottan Haynau egyik falragaszán. Csalódott az olyan emberekben, mint a ruszkabányai Maderspach Károly és…

Tovább Szólj hozzá

Fősodor Kupalői históriák Tán történelem

2017. dec 16.

Zrínyi Miklós téli hadjárata

írta: Cabe Ferrant
Zrínyi Miklós téli hadjárata

Azokkal az izgága magyarokkal mindig baj van! Ott van például az a Zrínyi Miklós! Csak nem feltűnt neki, hogy míg a török hódoltságban az elmúlt százhúsz évben több, mint nyolcvan erődítést építettek az oszmánok, addig Királyi Magyarország és Horvátország területén egyetlenegyet sem épített…

Tovább Szólj hozzá

Fősodor Kupalői históriák Tán történelem

2017. dec 15.

Budapest legfurcsább karácsonya

írta: Cabe Ferrant
Budapest legfurcsább karácsonya

várt abban az évben, 1944-ben, a városra. De valahogy senki sem hitte el, hogy tényleg megtörténik. Csakugyan itt vannak az oroszok, csakugyan bekerítették a várost. Az emberek mintha tudomást sem vettek volna a hadihelyzetről… Malinovszkij és Tolbuchin szovjet marsallok valóságos versenyfutást…

Tovább Szólj hozzá